Perangkat Desa

NAMA : HANAN

JABATAN : KEPALA DESA

TEMPAT TGL LAHIR : BONDOWOSO, 17 NOVEMBER 1971

ALAMAT : DUSUN JEMBATAN GANTUNG, RT/RW 24/04, PAGUAN, BONDOWOSO

 

 

NAMA : KUSNO

JABATAN : SEKRETARIS DESA

TEMPAT TANGGAL LAHIR : BONDOWOSO, 17 JUNI 1972

ALAMAT : DUSUN KROCOK, RT/RW 03/01, KRETEK, BONDOWOSO

 

 

NAMA : BAIRUL HASAN

JABATAN : KAUR UMUM

TEMPAT TANGGAL LAHIR : BONDOWOSO, 11 JANUARI 1988

ALAMAT : DUSUN TENGAH, RT/RW 08/02, PAGUAN, BONDOWOSO

 

 

NAMA : BAMBANG

JABATAN : KASI PMD

TEMPAT TANGGAL LAHIR : BONDOWOSO, 06 JUNI 1973

ALAMAT : DUSUN JEMBATAN GANTUNG RT/RW 21/04, PAGUAN, BONDOWOSO

 

 

NAMA : JANATUL FIRDAUS

JABATAN : KASI KESOS

TEMPAT TANGGAL LAHIR : BONDOWOSO, 21 JANUARI 1987

ALAMAT : DUSUN DARUT TAUHID, RT/RW 16/03, PAGUAN, BONDOWOSO

 

 


NAMA : SLAMET WAHYUDI

JABATAN : KEPALA DUSUN LUMBUNG

TEMPAT TANGGAL LAHIR : BONDOWOSO, 25 NOVEMBER 1975

ALAMAT : DUSUN LUMBUNG, RT/RW

 

 

 

NAMA : EDDY PRAYITNO

JABATAN : KEPALA DUSUN TENGAH

TEMPAT TANGGAL LAHIR : BONDOWOSO, 05 OKTOBER 1976

ALAMAT : DUSUN TENGAH, RT/RW

 

 

 

NAMA : MUSAWIR

JABATAN : KEPALA DUSUN DARUT TAUHID

TEMPAT TANGGAL LAHIR : BONDOWOSO, 12 JUNI 1980

ALAMAT : DUSUN DARUT TAUHID, RT/RW

 

 

 

NAMA : IFNA AISYAH

JABATAN : KEPALA DUSUN PALERAN

TEMPAT TANGGAL LAHIR : BONDOWOSO, 25 MEI 1985

ALAMAT : DUSUN PALERAN, RT/RW

 

 

NAMA : IRAWAN AGUS BUDIANTO

JABATAN : KEPALA DUSUN JEMBATAN GANTUNG

TEMPAT TANGGAL LAHIR : BONDOWOSO, 03 AGUSTUS 1982

ALAMAT : DUSUN JEMBATAN GANTUNG, RT/RW